Materials de referència per la dinamització turística

Dossier professional Dossier per a la presentació turística del Pallars Jussà, el·laborat amb la col·laboració dels empresaris, entitats i associacions que han participat en les sessions de desenvolupament turístic del Pallars Jussà.

Patrimoni Tangible i intangible Tres documents elaborats per la Generalitat de Catalunya que estan plenament relacionats amb el patrimoni tangible i intangible del Pallars Jussà, DCB Turisme i desenvolupament local. 

Webs productes pirineus DCB Turisme i desenvolupament local

Cerca de productes en webs turístiques  DCB Turisme i desenvolupament local, 30 de novembre de 2011

Associacions de turopeadors i d'agències de viatges especialitzats DCB Turisme i desenvolupament local, 30 de novembre de 2011

Destinacions especialitzades DCB Turisme i desenvolupament local, 30 de novembre de 2011

Marques especialitzades a les destinacions DCB Turisme i desenvolupament local, 30 de novembre de 2011

Xarxes d'allotjaments especialitzats DCB Turisme i desenvolupament local, 30 de novembre de 2011

Fitxa cas Rando Accueil DCB Turisme i desenvolupament local, 30 de novembre de 2011

Revistes relacionades DCB Turisme i desenvolupament local, 30 de novembre de 2011

Fitxa Brama dels cèrvols DCB Turisme i desenvolupament local, 30 de novembre de 2011

Informació sobre Canoe-Caiac a França DCB Turisme i desenvolupament local, 30 de novembre de 2011

Fitxa Caiac al Sella DCB Turisme i desenvolupament local, 30 de novembre de 2011

Guies de viatge relacionades rellevants per sortides de senderisme DCB Turisme i desenvolupament local, 30 de novembre de 2011

Resum del Pla estratègic de senderisme de l'Alt Pirineu i Aran (Desembre 2006) DCB Turisme i desenvolupament local