FEDER Generalitat de Catalunya Diputació de Lleida

Foment del patrimoni natural d’interès turístic al Pallars Jussà

Projecte que es desenvoluparà entre el 2021-2022 seguint en la línia marcada pel Consell comarcal de valorització i aprofitament sostenible del patrimoni natural com a eina de dinamització turística. S’aposta per desenvolupar activitats associades al turisme de fauna o al voltant d’espais naturals.

 Compta amb un pressupost d’1,3 MEUR i permetrà tirar endavant les següents accions:  

 

Licitació

 

Notícies 

   ANY 2018
   ANY 2019
   ANY 2020
   ANY 2021

 

 

Aquest projecte s’emmarca en la darrera convocatòria de l’eix 6 del Programa Operatiu d’Inversió en Creixement i Ocupació FEDER de Catalunya 2014-2020, en base a la Prioritat d’Inversió 6.3 relativa a la conservació, protecció, foment i desenvolupament del patrimoni natural i cultural i ho fan versus el foment turístic. El fons FEDER és el principal instrument de la Unió Europea per pal·liar els efectes de la disparitat entre les regions. El Programa operatiu del FEDER Catalunya 2014-2020 té com a objectiu la promoció d’un creixement intel·ligent, sostenible i integrador del territori, en la línia de les directrius de l’estratègia Europa 2020 i la seva transposició a Catalunya.

Compartir contingut