Any 2014

Desenvolupament d’una estratègia públic-privada en la dinamització turística de la comarca del Pallars Jussà

Projecte de mobilitat sostenible com a base de la dinamització turística de la comarca i del seu

Seminari de presentació d'experiències sobre mobilitat sostenible en zones de muntanya