Comunicació calendari estimat d'obres carretera N-260 - Gerri de la Sal

CALENDARI

ACTUACIÓ

AFECTACIÓ

setmana del 29 de març execució de 8 micropilots pas alternatiu que quedara anul·lat per les nits i els caps de setmana
setmana del 4 d'abril treballs de prospecció arqueològica sense restricció
setmana de l'11 d'abril assatjos de tracció dels pilots executats pas altenatiu que quedarà anul·lat per les nits i cap de setmana
setmana del 18 d'abril fins a determinar execució de tots els micropilots de l'obra pas altenatiu que quedarà anul·lat per les nits i cap de setmana