Convocatòria d'ajuts per a estudiants universitaris de les comarques de l'Alt Pirineu, la Vall d'Aran i el Solsonès

S'ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), el dia 1 d'abril de 2016, les bases reguladores dels Ajuts per a estudiants universitaris/àries de les comarques de l'àmbit de l'Alt Pirineu, Aran i Solsonès (APA). Els ajuts es donen en concepte de mobilitat, entenen aquesta com a desplaçament i allotjament fora de la comarca on es té la residència familiar.

Podeu trobar tota la informació necessària a la pàgina web de l’AGAUR http:/agaur.gencat.cat/