Formació i sensibilització vers els valors culturals i naturals

El Consell realitza jornades de formació i sensibilització vers els valors culturals i naturals en diversos indrets de la comarca i també realització accions de suport al sector turístic de la comarca i de difusió de les accions realitzades. En aquest sentit es va participar al Fòrum ENS La Garrotxa celebrat el dia 19 d'octubre.