LES COOPERATIVES AGRÀRIES DE L'ALT PIRINEU I ARAN: Adaptació al nou entorn econòmic i social

L’objectiu de la jornada és analitzar els reptes immediats als que s’enfronten les cooperatives agràries de l’Alt Pirineu i Aran davant els canvis radicals a nivell social i econòmic, canvis que s’estan produint a nivell comarcal i a nivell global.
Es pretén també identificar possibles accions a dur a terme a curt termini per impulsar les cooperatives com a motor econòmic de qualsevol comarca agrària a Catalunya.
Finalment, es presentarà els instruments de que disposa la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya per donar suport a aquests processos de canvi.