02Desembre2021

7è Concurs fotogràfic del patrimoni Pallarès - 2009

7è CONCURS FOTOGRÀFIC DEL PATRIMONI PALLARÈS

El Consell Comarcal del Pallars Jussà i el Museu Comarcal de Ciències Naturals de Tremp convoquen anualment un concurs fotogràfic sobre el patrimoni del Pallars Jussà.

La finalitat del concurs és expressar amb la major fidelitat a la identitat i la màxima habilitat fotogràfica el patrimoni de la comarca.

La participació és oberta a qualsevol persona, afeccionada o professional, i la inscripció és gratuïta.

El termini de presentació de fotografies finalitza el 30 de juny de 2009.

BASES

7è CONCURS FOTOGRÀFIC DEL PATRIMONI PALLARÈS

 


 

PRIMERA.- Definició, objecte i finalitat del concurs

 

El Consell Comarcal del Pallars Jussà i el Museu Comarcal de Ciències Naturals de Tremp convoquen anualment un concurs fotogràfic sobre el patrimoni del Pallars Jussà. Enguany s’afegeix a la iniciativa l'Estació Biològica del Pallars Jussà, donant nom a un dels premis.

L'Estació Biològica del Pallars Jussà,  és una entitat sense ànim de lucre que promou i desenvolupa estudis científics, programes de divulgació i projectes de conservació del territori als espais fluvials i zones humides de la comarca del Pallars Jussà

La finalitat del concurs és expressar amb la major fidelitat a la identitat i la màxima habilitat fotogràfica el patrimoni de la comarca.

S’entén per patrimoni: el medi ambient (ecosistemes no artificials –boscos, rius, prats, muntanyes, formacions geològiques, fòssils, etc.-, i flora i fauna autòctones), el patrimoni cultural (béns immobles –castells, esglésies, ponts, trinxeres, poblaments, etc.-, béns mobles i manifestacions de la cultura popular pallaresa) i qualsevol altre element pallarès que es pugui considerar de significatiu valor cultural, sociològic o etnogràfic (activitats lúdiques, esportives, econòmiques, gastronòmiques, agràries, ramaderes, etc.).
 

SEGONA.- Normativa del concurs

 

El concurs es regirà, a més a més de la normativa legal aplicable, per les presents Bases.

 

TERCERA.- Requisits de participació

 

La participació és oberta a qualsevol persona, afeccionada o professional, i la inscripció és gratuïta.

Les imatges es presentaran en paper fotogràfic o de qualitat fotogràfica, amb unes dimensions mínimes de 20x30 cm i de 30x45 cm com a màxim, en color o en blanc i negre, i sense cap mena de suport.

Les imatges es poden captar amb qualsevol tècnica sempre que no es posi en perill l’objecte fotografiat. El jurat podrà desqualificar qualsevol fotografia que sospiti que s’ha obtingut creant un perill per l’objecte fotografiat.

Només s’acceptaran fotografies de nius, pollets i cries preses en estat salvatge si s’aporta el permís específic per a realitzar-les. S’acceptaran imatges d’animals en captivitat, encara que aquesta condició s’haurà d’indicar clarament en el revers de la fotografia i cal que siguin espècies autòctones.

El jurat podrà no admetre imatges que consideri que no reflecteixen el Pallars Jussà.

Les fotografies han de ser recents, amb una anterioritat màxima de 12 mesos des de la convocatòria del concurs.

La finalitat del concurs és promocionar el patrimoni del Pallars Jussà per la qual cosa les imatges han de ser realistes. Per tant, no s’admeten collages, muntatges, fotografies pintades, viratges fotogràfics, ni retocs químics o digitals, llevat que siguin tan mínims que no desvirtuïn la imatge, en tot cas caldrà indicar-ho.

En cas que l’indret on s’ha realitzat la fotografia no quedi clar, s’haurà de dir la localització dins la comarca.

S’admetran les fotografies analògiques i digitals fetes i impreses digitalment sempre i quan no incorporin modificacions diferents de les que es poden aconseguir amb les tècniques de la fotografia tradicional.

Les fotografies presentades no podran haver estat premiades en altres concursos.

Darrera de cada fotografia, hi constarà el seu títol i la categoria en que es desitja concursar. S’acompanyarà amb un sobre tancat amb el títol a l’exterior que contindrà un paper amb les dades de l’autor/a: nom i cognoms, adreça, telèfon i NIF.

S’admetran com a màxim tres fotografies per participant.

 

QUARTA.- Composició i competències del jurat

 

El jurat estarà format pel President del Consell Comarcal, pel conseller responsable de l’Àrea de Promoció Comarcal i Ciutadania, per la gerència del Consell, per un/a representant del Consell Assessor de Cultura i Patrimoni del Pallars Jussà i per tres fotògrafs o publicistes escollits pel Consell Comarcal.

Actuarà com a secretari del jurat el que ho sigui del Consell o la persona en qui delegui.

La decisió del jurat serà inapel•lable, podent declarar desert qualsevol dels premis que atorgui. Així mateix, està facultat per resoldre qualsevol qüestió no prevista en aquestes bases i, els participants, pel fet d’inscriure’s, les accepten plenament.

 

CINQUENA.- Els premis

 

Els premis són els següents:

1. Premi “Geologia”: 200 euros i diploma.
2. Premi “Patrimoni”: 200 euros i diploma.
3. Premi “Estació biològica del Pallars Jussà” : 200 euros i diploma.

El premi Estació biològica del Pallars Jussà s’atorgarà a les fotografies de temàtica relacionada amb els espais fluvials i zones humides de la comarca del Pallars Jussà.

Cada un d’aquests premis comptarà amb un accèssit de 50 euros i diploma.

4. Premi infantil (fins a 12 anys): material fotogràfic i didàctic.
5. A més, s’estableixen 2 premis especials de 100 euros i diploma, un atorgat pel jurat a la millor fotografia presentada per un pallarès i l’altre atorgat pel públic. Aquest premi resultarà de la suma total del vots que efectuï lliurement el públic visitant de l’exposició. Si la foto premiada coincidís amb una de les premiades en les anteriors categories, s’adjudicarà el premi la següent imatge en nombre de vots que no hagi estat premiada.

Totes les fotografies seleccionades per a l’exposició tindran la nominació de finalistes i rebran diplomes acreditatius.

La data de lliurament de premis serà anunciada per l’organització.

 

SISENA.- Exposició i publicació de les fotografies premiades

 

Els drets d’autor de les fotografies premiades seguiran essent del/la fotògraf/a, però el Consell Comarcal les podrà publicar lliurement en qualsevol suport. El Consell es quedarà per al seu fons les fotografies premiades. L’autor haurà de facilitar a l’organització la fotografia en suport digital.

El Consell Comarcal podrà disposar durant un any de les fotografies finalistes amb la finalitat d’organitzar exposicions itinerants sobre la present edició del concurs.

Un cop transcorregut l’any, les fotografies seran retornades als seus autors/es per correu ordinari o bé en les instal•lacions del Museu Comarcal de Ciències Naturals. Si l’autor/a preferís un servei de missatgeria o de paquet certificat n’haurà d’abonar les despeses. L’organització tindrà la màxima cura de les fotografies, però no serà responsable de deterioraments fortuïts o pèrdues en la tramesa postal.

L’exposició estarà oberta al públic des del 6 de juliol fins el 20 de setembre de 2009.

 

SETENA.- Termini i lloc de presentació de les fotografies

 

El termini de presentació de fotografies s’acaba el dia 30 de juny de 2009.

Les fotografies hauran d’adreçar-se al Museu Comarcal de Ciències Naturals.

Dades:
Passeig del Vall, 13
25620 Tremp
Telèfon: 973 65 34 70.
Fax: 973 65 34 00.
E-mail: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

http://www.pallarsjussa.org

Compartir contingut
Copyright © 2021 Consell Comarcal del Pallars Jussà. Tots els drets reservats. Designed by JoomlArt.com. Joomla! és programari lliure, alliberat sota la GNU General Public License.